Coaching en Intervisie

Wij koppelen coaching met training en rollenspel. Één op één, of in een groep, waarbij concrete voorbeelden of dilemma’s uitgewerkt worden door middel van rollenspel en reflectie daarop. Zowel voor coaching als voor intervisie: offertes op maat.

Marlotte:

Soms gebruik ik voice dialoge, of een organisatieopstelling. Soms een wandeling of een intervisievorm.

Het magische moment is als dingen samen gaan vallen en de coachee een inzicht rijker wordt. Eigenlijk ben ik dan meer een fascilitator, die zorgt voor de omstandigheid waardoor iemand in zijn/haar eigen kracht komt.

Misschien is “het moeten springen over mijn eigen schaduw” uit het verleden wel de bron van waaruit ik werk.

Joanna:

Mijn kracht ligt in het snel voor me zien van de situatie waardoor ik goed kan meedenken. Ik gebruik daar mijn empathie, inzicht en ervaring met talloze rollenspellen voor.

Ik kan demo’s doen, rollenspelen, spiegelen, maar soms is het een kwestie van een indringend gesprek.

Intervisie, het begeleiden van een groep die samen nadenkt over een door één van de deelnemers ingebracht probleem, vraagt vooral het scheppen van een veilig en integer klimaat door het sturen op een open oordeelloos proces. Dat laatste, daar gaat het natuurlijk om.