Trainingen

Wij zijn ervaren freelance trainers en co-trainers, inzetbaar voor trainingen op maat. Onze verschillende persoonlijkheden creëren ook heel verschillende leersituaties. Wat we delen is enthousiasme en betrokkenheid bij de cursisten. Daarnaast vervullen wij in onze trainingen ook de rol van rollenspeler (theorie en praktijk ineen). Voor trainingen: offertes op maat.

Joanna:

Ik doe graag managementopleidingen omdat het voor alle werkenden belangrijk is dat er goede leidinggevenden zijn. Dat is bepalend voor je arbeidsvreugde. Het gaat mij daarbij om balans te creëren. Mensen zijn vaak onbewust wat ze non-verbaal met hun lichaam doen en hoe ze zichzelf in de weg zitten. Het verbinden van theorie en praktijk, zodat mensen er echt iets mee kunnen, staat voorop.

Daarnaast regisseer ik graag mensen in hun gedrag bij presentaties, voor een groep, als klantgerichtheid naar klanten toe, als overtuigingskracht naar hun baas of collega, als adviseur voor of onderhandeling naar een andere partij.

Marlotte:

Ja, dat geldt voor mij ook ! Mensen regisseren in presentaties, jezelf positioneren, kunnen overtuigen en beïnvloeden en onderhandelen. Vanuit eigen kracht, lef, durf en verbinding.

Daarnaast bijvoorbeeld ook een onderwerp als “omgaan met agressie”. Hoe ga je er mee om, hoe ziet angst eruit, hoe kun je weerbaar zijn, en ermee leren omgaan.

De maatschappij verhardt. Assertiviteit en alertheid zijn dan belangrijke competenties.